Flyktinghjälp

Här samlar vi information om hur Danderyds kommun tar emot flyktingar och ensamkommande barn, samt hur du som privatperson kan hjälpa till.

Flyktinghjälp


Ensamkommande flyktingbarn

Danderyds kommun har under många år tagit emot ensamkommande flyktingbarn. För närvarande har kommunen ansvar för drygt 100 ungdomar och att de får sina grundläggande behov av stöd, skydd och boende tillgodosedda. I huvudsak är dessa ungdomar placerade i Stockholms län. Under hösten 2016 öppnade kommunen ett HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn.

Danderyds mottagande av ensamkommande flyktingbarn
Så kan du erbjuda boende till ensamkommande barn

Nyanlända flyktingar

Flyktingmottagandet i landet har genomgått omfattande förändringar. Under 2016 tog Sverige emot 28 939 personer jämfört med 162 877 personer som togs emot 2015. En ny lag som trädde i kraft 1 mars 2016 innebar att en kommun är skyldig att efter anvisning ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen. 2016 tog Danderyds kommun emot 114 nyanlända och under 2017 förväntas mottagandet öka till 185 personer.

Vill du hyra ut en bostad och samtidigt göra en social insats?

Danderyds kommun vill komma i kontakt med dig som har en bostad att hyra ut. Det kan vara en hyreslägenhet, bostadsrätt, del i villa eller ett mindre hus. Vi tecknar ett korttidskontrakt med dig och hyr sedan ut bostaden till nyanlända flyktingar. Det är sedan meningen att hyresgästerna själva ska ordna permanent boende så snart som möjligt.

Glöm inte att inhämta godkännande från hyresvärd eller BRF-styrelsen. Vi hjälper till med all samordning vid tecknande av avtal.

Välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal. E-post: Telefon växel: 08-568 910 00, fråga efter ansvarig för bostäder för nyanlända.

Nyheter om flyktingmottagande

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Flyktinghjälp

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.