Ungt Fokus

Ungt Fokus är till för dig som är förälder till en ungdom i Danderyd, och för dig som arbetar med ungdomar i Danderyd. Via Ungt Fokus får du information om ungdomssituationen i vår kommun, aktuella föreläsningar för föräldrar och personal, den senaste forskningen och annat som kan vara bra att känna till.

Ungt Fokus är en samverkansorganisation, vars uppgift är att stärka det förebyggande arbetet för att ungdomar i kommunen ska få en bra uppväxt. Vi arbetar med psykisk hälsa och mot alkohol, droger och tobak.

Samarbete mellan olika aktörer
I Ungt Fokus ingår många olika samarbetspartners, som alla arbetar för att unga i Danderyd ska ha det bra; skolor, socialtjänst, fritidsgårdar, ungdomsmottagningen, polisen, kyrkan, föreningar med flera. Vårt mål är att alla som arbetar med ungdomar i Danderyds kommun ska ingå i nätverket. Vi erbjuder dem föreläsningar, utbildningar och mötesplatser.

Ungt Fokus leds av en styrgrupp av relevanta förvaltningschefer samt kommunpolisen i Danderyd.

Vad erbjuder Ungt Fokus dig som är förälder?
Ungt Fokus erbjuder även föreläsningar för föräldrar i kommunen. Olika ämnen inom organisationens målområden behandlas. Exempel på ämnen kan var självkänsla, hur man hjälper sin ungdom att inte dricka alkohol och vad unga gör på nätet. Har du själv förslag är du välkommen att höra av dig! Du kan också besöka sidan Föräldrar i vänstermenyn för att få aktuell information.

Hur har unga i Danderyd det?
Ungt Fokus gör även undersökningar av livsvillkoren för ungdomar i kommunen. Se vidare under Stockholmsenkäten.


Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Ungt Fokus

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.