Missbruk och beroende

Har du eller någon du känner ett missbruk eller beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel?

Vi vänder oss till dig som har funderingar eller känner oro för din egen eller någon annans konsumtion av alkohol, narkotika eller läkemedel.

Är du i riskzonen för ett missbruk?

Vill du få en uppfattning om du är i riskzonen för missbruk av alkohol, narkotika eller läkemedel, kan du testa dig här: (alkoholprofilen, eScreen, Motivatorn). Det är viktigt att få hjälp i tid eftersom ett beroende i förlängningen kan komma att påverka hela din tillvaro, familj, vänner och arbete eller studier.

I missbruksgruppen på vuxenavdelningen är vi ett team som arbetar med utredning, behandling och stöd. Vi kan erbjuda information och rådgivning. Önskar du ansöka om stödinsatser och behandling genomförs en utredning där ditt behov av hjälp kartläggs. I samråd med dig planeras sedan insatsen. Kommunen erbjuder bland annat egna öppenvårdsprogram.

Vill du läsa mer om hur en utredning går till hittar du information om detta till höger på sidan.

Samverkan mellan kommun och landsting

Missbruksgruppen och landstingets beroendevård samarbetar kring personer som samtyckt till detta. Vi har ett nära samarbete med Täby- Danderyd- Vaxholms beroendemottagning där läkare och sjuksköterska arbetar. De kan erbjuda råd och stöd, provtagning, medicinering samt läkarbedömning. Hitta hit

Ungdom

Du som är upp till 20 år och har frågor eller funderingar kring din användning av alkohol eller droger kan kontakta Maria Ungdom eller Livsstilsmottagningen (18-25år).

Anhöriga

Till dig som anhörig kan vi erbjuda anhörigprogram via öppenvårdssamordnare. Du kan även vända dig till kommunens anhörigkonsulent.

Barn i familjer där det förekommer missbruk

Om du är orolig för hur ett barn har det eller misstänker att barnet far illa, bör du kontakta Barn- och ungdomsgruppen, socialtjänsten i Danderyds kommun, och berätta om din oro. Kommunen kan erbjuda hjälp och stöd till barn och ungdomar med missbrukande föräldrar i form av gruppverksamhet, se dokument Aladdin under relaterad information till höger.

Föreläsningsserie om missbruk och beroende

Socialkontoret i Danderyds kommun anordnar en öppen entimmes föreläsningsserie om sex tillfällen inom missbruk och beroende med följande teman;

-          Att genomföra en förändring

-          Missbruk och beroende

-          Fysiska och psykiska komplikationer

-          Kortsiktiga fördelar och långsiktiga nackdelar

-          Triggers

-          Hjälp att få

För detaljerat schema läs mer under relaterade dokument.

Lokal: I anhörigstöds lokaler i Mörby centrum, hiss 15 till plan 6 alt trappan vid Friskis & Svettis.

Deltagandet är kostnadsfritt. Ingen föranmälan behövs.

Kontakt med oss

Vanligaste är att den enskilde själv eller närstående kontaktar oss för behov av stöd och hjälp.

Det händer även att socialtjänsten via anmälningar får kännedom om att en person kan vara i behov av stöd och hjälp för sitt missbruk/beroende. Socialtjänsten är då skyldig att ta kontakt och bedöma om det finns ett hjälpbehov och då erbjuda insatser alternativt motivera till insatser.

 

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Missbruk och beroende

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.