God man för ensamkommande barn

När ett barn kommer till Sverige utan sällskap av sina föräldrar eller andra för barnet kända vuxna saknar barnet en företrädare som kan se till att han eller hon får trygghet och som kan tillvarata hans eller hennes intressen och behov här i landet. Mot denna bakgrund är dessa barn beroende av att en ställföreträdare förordnas för dem.

En god man enligt lag om god man för ensamkommande barn är en sådan ställföreträdare. En god man för ensamkommande är en juridisk ställföreträdare för barnet. Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över gode mannens uppdrag. Den gode mannen är skyldig att redovisa till nämnden hur han eller hon har skött uppdraget.

Blanketter och information för gode män

Förteckning över tillgångar och skulder

Redogörelse

Migrationsverket

Om du är intresserad av att bli god man för ensamkommande barn

Om du är intresserad av att bli god man för ett ensamkommande barn är du välkommen att fylla i blanketten för intresseanmälan och genomföra en webbutbildning som SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har tagit fram.

Efter genomförd webbutbildning får du möjlighet att skriva ut ett diplom som visar att du klarat utbildningen. Skicka diplomet och den ifyllda blanketten för intresseanmälan tillsammans med övriga handlingar till överförmyndarnämnden. När nämnden har tagit emot handlingarna tar vi kontakt med dig så snart vi har möjlighet. Har du några frågor är du välkommen att höra av dig

Intresseanmälan god man ensamkommande barn

SKLs webbutbildning för ensamkommande barn

Läs vårt informationsmaterial om uppdraget som god man för ensamkommande barn

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: God man för ensamkommande barn

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.