Äldreomsorg

Det övergripande målet för äldreomsorgen är att Danderyd ska vara en kommun där du ska kunna åldras i trygghet och bemötas med värdighet och omtanke.

Danderyds kommun har infört lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen

Genom att införa lokala värdighetsgarantier vill Danderyds kommun förtydliga vad du som kommunmedborgare kan förvänta dig av äldreomsorgen. Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta så att den äldre får ett värdigt liv och känner välbefinnande. Det betyder att man beaktar rätten till en privat sfär, självbestämmande, delaktighet, anpassade insatser, insatser av god kvalitet och ett gott bemötande. En känsla av välbefinnande kan vara en känsla av trygghet och meningsfullhet. För mer information se dokumentet i högerspalten.

Det finns olika tjänster som underlättar livet på äldre dagar, t.ex.

Information om de olika tjänsterna finns under respektive rubrik i spalten till vänster.

Kontakt till biståndshandläggarna

För mer information eller ansökan om bistånd kontakta äldreomsorgens biståndshandläggare via kommunens växel 08-568 910 00, helgfria vardagar mellan kl. 09.00-10.00.

All hjälp är behovsprövad. Det innebär att behovet måste utredas av någon av äldreomsorgens biståndshandläggare. Bistånd är det begrepp som används i socialtjänstlagen för de olika hjälpinsatser som beviljas. Den som ansökt om ett bistånd och inte är nöjd med beslutet kan överklaga till förvaltningsrätten.

Våra kvalitetsmål är:

Äldreomsorgen i Danderyd bidrar till en trygg och värdig ålderdom som håller hög kvalitet och vid jämförelse är av hög nationell klass. Kvaliteten säkerställs genom regelbundna kvalitetsuppföljningar.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Äldreomsorg

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.