Akut hjälp

Om du har behov av akut hjälp kan du vända dig både till kommunen och till nationella stödlinjer.

112

Ring 112 om du befinner dig i en nödsituation och behöver akut hjälp från exempelvis ambulans, brandkår eller polis.

Socialjouren Nordost

När du behöver akut hjälp i sociala frågor, vänd dig till Socialjouren Nordost vardagar klockan 16.30-02.00 och helger klockan 16:00-02:00. Du ringer 08-410 200 40 för att komma till socialjouren. Övrig jourtid hänvisas till polisen i Täby på telefonnummer 010-563 04 05. 

Socialkontoret

Under dagtid kan du kontakta växeln på Danderyds kommun som slussar dig vidare till rätt person på Socialkontoret. Kommunens växel: 08-568 910 00. Du kan även ta direkt kontakt med socialkontorets Familjeteam: 08-568 911 54.

Råd om vård 1177

Du kan ringa 1177 dygnet runt om du har frågor om sjukdomar eller vård. Sjuksköterskorna som svarar kan bedöma ditt behov av vård och hänvisa dig till rätt vårdmottagning om det skulle behövas.

Psykiatrisk akutmottagning 1177

Behöver du eller någon nära dig snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till en psykiatrisk akutmottagning. Den har öppet dygnet runt.

Barnens hjälptelefon, Bris 116 111

Till Bris kan du ringa om du vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Du kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Brottsofferjouren 0200-21 20 19

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Du kan ringa dit och vara anonym om du vill.

Nationella hjälplinjen 020-22 00 60

Om du har en psykisk kris eller befinner dig i en svår livssituation kan du ringa Nationella hjälplinjen för att få rådgivning och stöd.

BRIS vuxentelefon om barn 077-150 50 50

BRIS tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn.

Ansvarig nämnd

Socialnämnden

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Akut hjälp

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.