Svenska för invandrare, SFI

Danderyds kommun erbjuder SFI, svenska för invandrare, till alla nyanlända kommuninvånare som inte har svenska som modersmål.

Rätten till SFI-studier gäller oavsett anledning och typ av uppehållstillstånd. Från andra halvåret det år du fyller 20 år har du rätt att kostnadsfritt läsa SFI på dag- eller kvällstid. Det finns flera olika utförare att välja mellan och är du osäker kan du besöka studie- och yrkesvägledare på Kunskapscentrum Nordost i Täby som ansvarar för all vuxenutbildning i kommunen. Du anmäler dig till SFI-studier genom att fylla i ett anmälningsformulär på Kunskapscentrum Nordosts hemsida.

Anmälan till SFI

Vill du öva på att prata svenska utanför skolan, kan du vända dig till olika organisationer som till exempel anordnar språkcaféer.

Mötesplatser och språkträning

Samhällsorientering

Är du mellan 18-64 år, anhöriginvandrad (ej EU/ESS medborgare) eller nyanländ flykting, har du rätt att ta del av Samhällsorientering via Centrum för samhällsorientering i Stockholms län. Kursen är på 72 timmar och hålls antingen på ditt modersmål eller på svenska med tolk. Kursstarter sker löpande över året och du rekommenderas att anmäla dig så snart som möjligt efter första gången du folkbokfördes i en kommun. Ingår du i etableringen sker din anmälan via Arbetsförmedlingen. Tillhör du den utökade målgruppen, det vill säga anhöriginvandrad ansvarar kommunen för din anmälan.

Centrum för samhällsorientering

Hur anmäler jag mig?

Flyktingsekreterarna inom socialkontorets vuxenavdelning, eller gruppledare, hjälper dig att bli anmäld till samhällsorienteringskursen efter en kortare bedömning om du tillhör målgruppen. Ring växeln på 08 568 910 00 och be om att bli kopplad så får du personlig hjälp med din anmälan. Du kan även bli anmäld via studierektorn på Kunskapscentrum Nordost.

Kunskapscentrum Nordost

Asylsökande boendes i kommunen

Som asylsökande boendes i Danderyds kommun har dina barn rätt att gå i skola och få barnomsorg. Din försörjning ansvarar Migrationsverket för att pröva. Vill du öva svenska i avvaktan beslut om uppehållstillstånd finns det flera olika språkkaféer. Detta gäller för alla nyanlända personer oavsett uppehållstillstånd eller inte.

Ensamkommande barn som är asylsökande har rätt att gå i skola.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Svenska för invandrare, SFI

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.