Juridisk hjälp

I Danderyds kommun kan du kontakta notarius publicus som kontrollerar och intygar riktigheten i olika uppgifter.

Träffa notarius publicus

Dag och plats: måndagar 16.00 - 18.00
Plats: Info Danderyd, plan 4 i Mörby centrum. OBS! ingen mottagning den 26 februari.

Notarius publicus kan hjälpa dig med att:

  • bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar.
  • närvara som vittne när förvaringsrum öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts.
  • kontrollera lotteridragningar.
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.
Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Juridisk hjälp

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.