Anhörigstöd

Anhörigstödet vänder sig till dig som hjälper och stödjer någon i din närhet som på grund av långvarig sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte klarar sig på egen hand. Du som stödjer kan vara make, maka, förälder, barn, vän, kollega eller granne till den som behöver stödet.

anhörigstödet blomma

Två tredjedelar av all vård och omsorg ges i hemmet av anhöriga, ett arbete som kan vara omfattande och som ofta sker i det tysta. Många som befinner sig mitt i livet har fullt upp med att pussla ihop familjelivet med barn, karriär, friskvård och den egna hälsan.

Om det utöver detta tillkommer ansvar att hjälpa en närstående som drabbats av skada eller sjukdom, kan man plötsligt befinna sig i en tuff situation som är omöjlig att förbereda sig inför. Man påverkas mycket, mår dåligt, inkomsten kanske blir sämre och många gånger förändras det sociala nätverket.

Som anhörig är du ovärderlig men du behöver också få stöd och tid för dig själv. De medborgare som vårdar eller stödjer en närstående ska få stöd av kommunen.

Så får du anhörigstöd

Ring eller mejla enligt kontakuppgifter i kontaktrutan. Du kan också fylla i formuläret under det här stycket, så blir du kontaktad av en anhörigkonsulent.

Du kan anmäla intresse till webbtjänsten En bra plats. Fyll i formuläret så tar en anhörigkonsulent kontakt med dig och ger dig loginuppgifter.

Formulär: Kontakt med anhörigstödet

Gå in och gilla Anhörigstöd på facebook och få aktuell information om aktiviteter:

Anhörigstöd på facebook

Anhörigvårdarkort

Anhörigvårdarkort ska vara en trygghet för den anhörige/närstående och för den som är beroende av hjälp. Om anhörigvårdaren råkar ut för en akut sjukdom eller olycka, ger kortet information om vilka personer som bör kontaktas. Du får kortet av din anhörigkonsulent. Kontakta anhörigkonsulenten för mer information.

Demens eller stroke

Är du anhörig/närstående till en person som har fått stroke eller lider av en demenssjukdom? Anhörigstödet startar anhörigcirklar kontinuerligt. Är du intresserad, kontakta Catherine Emödi Berglund, 08-568 911 19,

Demenssamordnare

En demenssamordnare ger stöd och hjälp till personer med minnessvårigheter och deras anhöriga. Demenssamordnaren är också en viktig länk mellan primärvården, minnesmottagningen och kommunen.

I demenssamordnarens arbetsuppgifter ingår bland annat att:

  • informera om minnesrelaterade sjukdomar och det stöd kommunen erbjuder
  • erbjuda stöd och handledning kring bemötande och förhållningssätt
  • ordna utbildningar om minnesrelaterade sjukdomar
  • leda anhörigcirklar.

Kontakt: Catherine Berglund, demenssamordnare, telefon, 08-568 911 19,

Sommarläger för unga med demenssjuk förälder

Sommarläger för unga med demenssjuk förälder

Psykisk ohälsa

Är du anhörig/närstående till en person med psykisk ohälsa? Anhörigstödet startar cirklar när vi har tillräckligt många intresserade. Cirkeln har åtta träffar och alla som anmält sig meddelas datum, tid och plats inför start.

Anmälan: , 08-540 811 11, eller Mikael Nylander, 08-568 919 26, .

Barn och unga med neuropsykiatrisk funktiosnedsättning

Som anhörig till barn och ungdomar med NPF, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, får du i nätverket möjlighet att träffa andra i liknande situation för samtal, gemenskap, kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Anmälan: Mikael Nylander, 08-568 919 26, .

Missbruk/beroende

Anhörigprogram och samtalsgrupper för personer som levt eller lever nära missbruk. Anmälan: Mikael Nylander, 08-568 919 26,

Kommunens program för närstående till personer med alkohol- och drogproblematik

Anhörigkafé

Öppet kafé för anhörigvårdare. Välkommen till lokal Andrum på plan 5 i Mörby centrum den första fredagen i varje månad, 13.00.

En bra plats är en webbaserad tjänst som erbjuds alla anhöriga till äldre, långtidssjuka och personer med funktionsnedsättning i Danderyds kommun. På denna mötesplats kan du dela dina upplevelser med andra som befinner sig i en liknande situation.

På En bra plats har du som anhörig möjlighet att vara anonym. Du får uppgifter om inloggning genom din kontaktperson i kommunen.

För att gå med i En bra plats, skicka ett mejl till eller ring 08-568 910 00.

 

Mer information

Äldreomsorgsbloggen

Handbok för anhöriga

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Anhörigstöd

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.