Våld i nära relationer

Lever du med våld i nära relationer? På socialkontoret i Danderyd kan både våldsutsatta och våldsutövare samt barn som lever med våld i nära relationer få hjälp och stöd.

Våld förekommer i alla typer av relationer och inbegriper fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Nära relation innebär tidigare partner, nuvarande partner, förälder, barn, släkting och syskon.

På socialkontoret i Danderyd kan vi hjälpa dig med råd och stöd, och frågor gällande boende, ekonomiskt bistånd och andra former av insatser.

Kontakta socialkontoret

Under kontorstid kontaktar du socialkontorets växel på Danderyds kommun som slussar dig vidare till rätt person. Kommunens växel: 08-568 910 00.

Efter kontorstid kontaktar du socialjouren: 08-410 200 40.

Alternativ till våld Täby (ATV)

ATV är ett behandlings- och kompetenscentrer för våld i nära relationer. ATV erbjuder stöd och behandling till män och kvinnor som har ett vålds- och aggressionsproblem eller blir utsatta för våld i en nära relation. De erbjuder också stöd till barn och unga som upplevt detta våld.

Du kan själv kontakta ATV via telefon 08-768 11 12 eller via mejl:

Socialtjänstlagen

Enligt socialtjänstlagen ska socialnämnden verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. Socialnämnden ska särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och är i behov av stöd och hjälp.

Att erbjuda och ge insatser till den som utövar våld är en viktig del i det förebyggande arbetet och kan indirekt ses som en insats för att den som utsätts för våld inte ska riskera att bli utsatt på nytt och för att barn inte ska behöva leva med våld.

Vid akuta behov ring 112

 

För dig som utövar eller riskerar att utöva våld

Vad känner du till om våld i nära relationer? Operation kvinnofrid har gjort en kort film som riktar sig till personer i som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relationer. Syftet med filmen är att motivera målgruppen till att söka hjälp att förändra sitt våldsamma beteende:

Film: Välj att sluta

Mer information

Danderyds kommun - Handlingsplan för arbetet mot våld i nära relationer

Mer information på andra webbplatser

Alternativ till våld (ATV)

jagvillveta.se

Kvinnofridslinjen

Kvinnojouren Täby

Mansjouren

Operation Kvinnofrid

Origo

Terrafem

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Våld i nära relationer

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.