Upprustning av kulturarvet Djursholmsbanan

2017-11-28 08:00

Svartvit bild på tåg på Djursholms banan

Bild: Trafikverkets museer, Jvm.KACA00642

Djursholmsbanan var en av de första elektrifierade järnvägar i världen och var i drift mellan år 1890 till nedläggningen 1976. Nu uppmärksammas kulturarvet i samband med en upprustning.

Djursholmsbanan är ett av Danderyds industriella kulturarv som byggdes i samband med att villasamhället Djursholm grundades. Tomtmark som tidigare tillhört Djursholms slott såldes för att bebyggas med villor. I samband med försäljningen ansågs att en tågförbindelse med Stockholm var av vikt och den smalspåriga järnvägen Djursholmsbanan byggdes. År 1895 elektrifierades järnvägen och gick från Djursholm till Kungliga biblioteket vid Engelbrektsplan. 

Nutida tolkning

I år har Danderyds kommun arbetat med en upprustning av gångstråket längst banvallen till den nedlagda järnvägen. I upprustningsarbetet har vi gallrat och beskurit buskar och växter, gångstråket har förbättrats med nytt grus och framöver kommer bänkar, papperskorgar och informationsskyltar att placeras ut efter den nedlagda järnvägssträckan.  

- Detta projekt är en nutida tolkning och inte en regelrätt restaurering. Genom att vi genomför upprustningen och berättar om banan hoppas vi att många Danderydsbor får möjlighet att promenera längst sträckan och samtidigt upptäcka ett av Danderyds relativt bortglömda kulturarv, säger Marianne Holgersson, landskapsarkitekt. 

Illustration på Framnäsviken
Illustration: Framnäsviken, Djursholm.

Klart våren 2018 

Just nu har de första stationsskyltarna monterats vid de platser eller närområde där de tidigare stationerna en gång låg. Stationsskyltarna kommer kompletteras med informationsskyltar med fakta om platsen. Projektet är planerat att vara genomfört till våren 2018.

Informationsmaterialet till informationsskyltarna är framtaget av Danderyds kommun i samarbete med Djursholms Forntid och Framtid.

Läs mer om Djursholmsbanan på Wikipedia

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Upprustning av kulturarvet Djursholmsbanan

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.