Snart rivs elförbindelse i Danderyd

2017-04-10 15:02

karta elledning

© Svenska kraftnät

I slutet av februari började rivningen av en luftledning som går från Upplands Väsby, genom Täby och slutligen till Danderyd. Nu i månadsskiftet april/maj når rivningsarbetet Danderyds kommun.

Först kommer linorna att spolas in längs hela sträckan och vägar eller gång- och cykelbanor kan behöva stängas tillfälligt. För att störa trafiken så lite som möjligt kommer i stort sett hela sträckan tas ner under ungefär fyra nätters arbete.

Sedan kommer stolpar att monteras ner en efter en,  fundamenten tas bort och marken återställs längs hela sträckan. Av säkerhetsskäl kommer tillfälliga avspärrningar att göras vid vissa stolpar när fundamenten grävs upp. Svenska kraftnät räknar med att alla fundament ska vara upptagna till sommaren men att viss återställning av marken kan komma att göras under hösten. Det återstående arbetet handlar då främst om att justera eventuella sättningar och inga fundamentsgropar kommer att lämnas öppna en längre tid.

Läs mer om rivningen på Svenska kraftnäts webbplats:

Svenska kraftnnät

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Snart rivs elförbindelse i Danderyd

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.