Rivning av luftledning genom Danderyd

2017-02-20 13:19

rivning elledning

© Svenska kraftnät

Nu rivs en luftledning från Upplands Väsby, genom Täby till strax norr om stamnätsstation Danderyd. Arbetet påbörjas den 20 februari och avslutas hösten 2017. Rivningen är möjlig eftersom elnätet har förstärkts med nya elförbindelser i norra Stockholm.

Risk för störningar

Först kommer linorna att spolas in längs hela sträckan och vägar eller gång- och cykelbanor kan behöva stängas tillfälligt.  I huvudsak kommer detta att göras vid tidpunkter då de inte är hårt belastade och man ska dessutom se till att det finns alternativa färdvägar.

Sedan kommer stolparna att monteras ner en efter en, och till sist tas fundamenten bort och marken återställs längs hela sträckan. Av säkerhetsskäl kommer tillfälliga avspärrningar att göras vid vissa stolpar när fundamenten grävs upp.

Stockholms Ström

Rivningen är en del av projektet Stockholms Ström som är ett samarbete mellan Svenska kraftnät, Ellevio och Vattenfall. På uppdrag av regeringen bygger dessa aktörer en helt ny struktur för Stockholmsregionens elnät. Läs mer om Stockholms Ström.

Mer information

Kontaktuppgifter till ansvariga på Svenska kraftnät och mer information om rivningen finns på Svenska kraftnäts webb.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Rivning av luftledning genom Danderyd

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.