Med anledning av attentatet i Stockholm city

2017-04-08 08:30

En lastbil körde på fredagen 7 april in i folksamlingar utefter Drottninggatan i centrala Stockholm. 

Polisens tidigare rekommendation att inte ta sig in i Stockholm city är hävd sedan lördag eftemiddag 8 april. Danderyds kommun samverkar med myndigheter och andra aktörer med samhällsansvar som nu efter händelsen verkar för att trafik och samhällsfunktioner återgår till normalläge.

Flagga på halv stång 8 april
Med anledning av den tragiska händelsen i centrala Stockholm så flaggade Danderyds kommun på halv stång på Djursholms slott under lördagen 8 april.

Nationell tyst minut 10 april
Statsministern har utlyst en nationell tyst minut på måndag 10 april klockan 12.00. I anslutning till det arrangeras av Stockholm Stad en ceremoni i Stadshusparken i Stockholm. Anställda i Danderyds kommun har, i den mån arbetet medger, en tyst minut på sina arbetsplatser.


Information från andra myndigheter och organisationer

Information, vård och stöd

  • För samlad, bekräftad och uppdaterad information råd och länkar till fler myndigheter på www.krisinformation.se 
  • Information om krisstöd och skadeläge finns på www.sll.se och www.1177.se 
  • Krisstöd erbjuds även på Karolinska Solna nås på telefon 08-517 700 00.
    (Begär att få tala med kriststöd)
  • Bris webbplats informerar om hur du kan prata med barn om händelsen i centrala Stockholm.
    Bris webbplats
     

Polisen
För aktuell polisinformation och om trygghetsskapande åtgärder.
Följ utvecklingen på polisens webbplats

Aktuell trafikinformation
Kollektivtrafiken fungerar i princip som normalt. För aktuell trafikinformation
www.sl.se och www.trafiken.nu 
---
Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Med anledning av attentatet i Stockholm city

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.