Område invid Mörby centrum utreds för ny bebyggelse

2017-04-07 15:09

Vågen och Svärdet

Kvarteret Vågen och Svärdet

Den 3 april beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt byggnadsnämnden att påbörja arbetet med en ny detaljplan för kvarteret Vågen och del av kvarteret Svärdet med flera i nordöstra Kevinge, samt att godkänna en startpromemoria för området.

Projektet innebär att området som ligger väster om Golfbanevägen bredvid Kevingeskolan utreds och utvecklas för bebyggelse i kvartersstruktur. Området har inte kunnat planläggas tidigare eftersom det korsats av en en högspänningsledning. Ledningen är nu ersatt av en markförlagd kabel i annat läge.

I området där högspänningsledningen har gått finns nu stora outnyttjade ytor som kan användas för bland annat bostäder, handel, lägenheter för sociala behov, lokaler för förskoleverksamhet och nya allmänna platser. Området ligger i ett kollektivtrafiknära område med mycket god tillgång till bussar och tunnelbana vid Mörby centrum.

Parallellt pågår sedan tidigare detaljplanering för nya Kevingeskolan samt byggnation av Mörby centrum inklusive intilliggande ytor för busstorg, park samt bostäder med mera.

Här kan du hitta start-PM och tjänsteutlåtandet. (Klicka på 2017-04-03. Dagordning. Ärendet har nummer 7). 

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Område invid Mörby centrum utreds för ny bebyggelse

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.