Känner du någon som utövar eller riskerar att utöva våld?

2017-04-11 12:52

våld i nära relationer

Socialkontoret i Danderyd kan erbjuda stöd och hjälp till personer som vill förändra ett våldsamt beteende. Att erbjuda insatser till den som utövar våld är en viktig del i arbetet med att förebygga våld i nära relationer.

Stöd till våldsutövare kan indirekt ses som en insats för att den som utsätts för våld inte ska riskera att bli utsatt på nytt och för att barn inte ska behöva leva med våld. På socialkontoret i Danderyd kan både våldsutsatta och våldsutövare samt barn som lever med våld i nära relationer få hjälp och stöd.

Film om våld i nära relationer

Operation kvinnofrid har gjort en kort film som riktar sig till personer i som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relationer. Syftet med filmen är att motivera målgruppen till att söka hjälp att förändra sitt våldsamma beteende:

Film från Operation kvinnofrid: Välj att sluta

Läs mer

Våld i nära relationer

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Känner du någon som utövar eller riskerar att utöva våld?

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.