Jättelokan i Danderyd

2017-08-01 11:39

jättebjörnloka

Från och med den 3 augusti kommer EU att klassa jättelokan som invasiv, vilket betyder att den påverkar den biologiska mångfalden och människors hälsa negativt.

Danderyds kommun har arbetat med att minska beståndet av jätteloka i tio år. Den nya EU-klassningen innebär att Sverige måste ta fram en plan för hur jättelokan ska bekämpas.

Läs mer om hur Danderyd arbetar med att så miljövänligt som möjligt minska utbredningen av den giftiga växten:

Danderyds kommun bekämpar jättelokan

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Jättelokan i Danderyd

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.