Bildnings- och omsorgsförvaltningen - en helt ny förvaltning

2017-09-05 16:08

BOF

Har du frågor som rör skola, förskola, fritid, kultur, bibliotek eller vård och omsorg i kommunen? Då är det den nya Bildnings- och omsorgsförvaltningen som du ska vända dig till.

Förvaltningen, förkortad BOF, har bildats efter att det tidigare Produktionskontoret samt Utbildnings- och kulturkontoret slagits samman. I samband med hopslagningen som skedde tidigare i år, påbörjades även ett större omorganisationsarbete, där tjänster och titlar gjordes om och kom till.

Igår den 4 september var det dags för invigning och start för den nya förvaltningen. Närvarade gjorde bland andra ordförandena från de tre nämnder och utskott som Bildnings- och omsorgsförvaltningen rapporterar till; Monica Renstig (L), ordförande i Utbildningsnämnden, Olle Reichenberg (M), ordförande i Kommunstyrelsens produktionsutskott och Johanna Hornberger (M) ordförande för Kultur- och fritidsnämnden.

Bildnings- om omsorgsförvaltningen hanterar en stor del av det som kommunen erbjuder sina invånare och vill du komma i kontakt med BOF kan du använda dig av den här e-postadressen: .

Så här är den nya förvaltningen organiserad (organisationsschema).
Här kan du läsa mer om Bildnings- och omsorgsförvaltningens uppdrag.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Bildnings- och omsorgsförvaltningen - en helt ny förvaltning

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.