400 nya bostäder i Mörbylund

2017-08-30 14:30

östra mörbylund

Nu har detaljplanen för Östra Mörbylund vunnit laga kraft. Efter att bygglov har beviljats kan byggande av 400 nya bostäder påbörjas. Det är Aros Bostad som ansvarar för utbyggnaden och den preliminära byggstarten beräknas till hösten 2018.

Byggplanerna i korthet

  • OT-centerhuset kommer att rivas. Arbetena kan påbörjas efter att rivningslov har godkänts.
  • En provisorisk väg för byggtrafik samt en provisorisk väg till förskolan Prästkragen kommer att påbörjas 2018.
  • Området planeras att byggas ut och färdigställas etappvis från söder till norr.
  • Första inflyttningen beräknas kunna ske 2020 och området beräknas vara helt färdigställt 2022.

Observera att tidplanen är preliminär.

Mer information

Bostäder i östra Mörbylund
Aros bostad, projekt Inverness (öppnas i nytt fönster)

560x560 Mörbylund flygbild

Planområdet för Östra Mörbylund är rödmarkerat

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: 400 nya bostäder i Mörbylund

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.