Vi vill veta vad du tycker!

2017-01-27 10:28

Är du företagare i Danderyd? Har du varit i kontakt med miljö- och stadsbyggnadskontoret i Danderyd? Vi genomför just nu en enkätundersökning bland företagare i kommunen. Syftet är att ta reda på hur du upplever det bemötande och den service som du fått.

Enkäten kommer att ligga uppe till och med den 28 februari 2017 och den tar bara några minuter att besvara. Vi på miljö- och stadsbyggnadskontoret ser fram emot att få dina synpunkter!

Besvara vår enkät för företagare

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Vi vill veta vad du tycker!

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.