Mark

Markanvändningskarta
Danderyds kommun har begränsat med detaljplanelagd mark. Du kan kontakta kommunens exploateringschef för mer information.

För besked om ledig tomtmark och tidplan för utbyggnad kontakta exploateringschef David Grind, eller på telefon 08-568 910 38.

Kommunens fastigheter och mark

Om du har allmänna frågor om Danderyds kommuns fastigheter och mark ska du vända dig till tekniska kontoret.

Har du frågor som handlar om markdrift som till exempel snöröjning ska du vända dig till kommunens entreprenör Green Landscaping AB. Du kan felanmäla hos dem dygnet runt på telefonnummer 08-568 912 85.

Kommunens översiktplan

För mer information Danderyds kommuns framtida utveckling kan du se det i kommunens översiktplan.

Ansökan om bygglov

Om du söker bygglov hittar du informationen här.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Mark

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.