Fler kontaktpersoner - Näringslivsfrågor

Kommunens kontaktpersoner i specifika näringslivsfrågor.

Serveringstillstånd och tillsyn alkohol, folköl, tobak och receptfria läkemedel

Ansvar för handläggning av serveringstillstånd enligt alkohollagen, tillsyn över försäljningen av folköl och tobaksvaror och receptfria läkemedel hör till socialnämndens ansvarsområde.
Alkoholhandläggare på socialkontoret, tel: 08-56891117. Relaterade blanketter.

Upphandling

Upphandlingsenhetens huvuduppgift är att genomföra upphandlingar för Danderyds kommuns förvaltningar och resultatenheter.
, upphandlingschef
tel: 08- 568 910 58

Kommunledningskontoret

Ansvar för besked om ledig tomtmark och tidplan för utbyggnad.
,  Plan- och exploateringschef/ VD Djursholms AB, kommunledningskontoret
tel: 08 568 910 38

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Ansvar för handläggning av kartering, planering av markanvändning och markförsörjning till prövning av bygglov och bygganmälan, tillsyn och kontroll. Stadsbyggnadskontoret ger också goda råd när det gäller utformning av hus och annan gestaltning.
, stadsarkitekt, Miljö och stadsbyggnadskontoret
tel: 08-568 912 46

Tekniska kontoret

Ansvar för handläggning av Danderyds kommuns förvaltning och utveckling av  offentliga miljö inom park och natur, småbåtshamnar, gata och trafik, vatten och avlopp, avfall samt kommunens byggnader.
, t f teknisk direktör
tel: 08 568 912 02

Övergripande näringslivsfrågor

, kommunikations- och näringslivschef
tel: 08 568 910 20

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Fler kontaktpersoner - Näringslivsfrågor

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.