Forskningsledare inom individ- och familjeomsorgsområdet

Danderyd är en vacker grönskande storstadskommun omgiven av vatten och belägen strax norr om Stockholm. Vi är drygt 32 000 invånare och har småstadens fördelar med storstadens möjligheter inom räckhåll. Vi är ca 1750 medarbetare som driver kommunen framåt inom våra olika verksamheter. Vi vill att varje medarbetare ska känna arbetsglädje och stolthet samt genom sitt uppdrag bidra till kommunens utveckling. FoU Nordost är en forsknings- och utvecklingsenhet som samägs av de nordostliga Stockholmskommunerna Lidingö, Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker och Norrtälje, med säte i Danderyd. Stockholms läns landsting finansierar delar av FoU Nordosts verksamhet. Vårt uppdrag är att bedriva verksamhetsnära forskning och utvecklingsarbete inom Socialkontorens verksamhetsområden; barn, ungdom och familj, socialpsykiatri och funktionsnedsättning. Vi har också ett uppdrag att jobba med utveckling av vård, omsorg, rehabilitering och stöd och service till äldre personer. I vårt FoU-arbete stöttar vi verksamheterna med kunskapsutveckling och ger stöd för implementering av exempelvis metoder och nationella riktlinjer. Därutöver driver och handleder vi projekt med lokal kommunal anknytning.

Arbetsuppgifter

Som forskningsledare ska du bedriva praktiknära forskning och utvecklingsarbete inom individ- och familjemsorgsområdet. I uppdraget ligger att utveckla kunskapsbaserad praktik utifrån forskning, brukarnas erfarenheter och erfarenhetsbaserad praktik. Ditt uppdrag blir också att bedriva omvärldsbevakning, synliggöra erfarenheter och sprida forskningsresultat, att handleda personalgrupper i utvecklings- och implementeringsarbete och främja samverkan med universitet och högskoleinstitutioner, andra FoU-enheter och berörda myndigheter. FoU Nordosts verksamhet ska präglas av ett brukarperspektiv med helhetssyn och vara en mötesplats mellan praktik och forskning med en hög grad av praktikermedverkan.

Kvalifikationer

För att lyckas i uppdraget krävs att du har en relevant högskoleutbildning, exempelvis socionom eller psykolog, och är forskarutbildad (licentiat- eller doktorsexamen). Vi ser helst att du även har erfarenhet av att arbeta inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg och/eller annan typ av myndighetsutövning. Erfarenhet av annat socialt arbete inom t ex missbruk och beroendevård, integration, barn- och ungdomsvård, kan också vara meriterande. Du bör därmed ha praktisk erfarenhet av det sociala arbetet och vara väl insatt i socialtjänstens mål, organisation och struktur. Du ska vara väl förtrogen med evidensbaserad praktik, metodimplementering och projekthandledning. I vårt uppdrag ligger att även stötta medarbetare inom socialtjänstens olika områden med att utveckla sina egna arbetsmetoder varför det är önskvärt att du även har erfarenhet av processledning och kunskap om modeller för arbetsplatslärande. Att ha arbetat med kvalitetsutveckling och FoU-frågor tidigare är en fördel, liksom att ha erfarenhet av att organisera, och leda utbildningsinsatser samt att undervisa. Vi beaktar även personlig lämplighet vid tillsättning av tjänsten. Varmt välkommen med din ansökan!

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Deltid
Löneform: Månadslön
Tillträde: 2017-05-01, Tjänsten omfattar deltid, 50%.
Antal platser: 1

Ansökan

Sök tjänsten här (via www.offentligajobb.se)

Senaste ansökningsdag: 2017-04-13
Arbetsgivarens referensnummer: A662096

Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många trevliga och kunniga medarbetare. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.danderyd.se. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot ansökningar via e-post eller i pappersformat. Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju. Varmt välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Kontaktperson(er)

Åsa Hedberg Rundgren, Chef FoU Nordost
Tel: 08-568 919 84
Mobil: 073-662 01 42
E-post: