Utvecklare/specialpedagog till Danderyds kommun

Danderyd är en vacker grönskande storstadskommun omgiven av vatten och belägen strax norr om Stockholm. Vi är drygt 32 000 invånare och har småstadens fördelar med storstadens möjligheter inom räckhåll. Vi är ca 1750 medarbetare som driver kommunen framåt inom våra olika verksamheter. Vi vill att varje medarbetare ska känna arbetsglädje och stolthet samt genom sitt uppdrag bidra till kommunens utveckling. Lärstöd är en kommunövergripande enhet i Danderyds kommun som finns under Bildnings- och omsorgsförvaltningen. Lärstöds främsta uppdrag är att stödja förskolor och skolor i ett främjande och förebyggande arbete samt driva utvecklingsfrågor inom kompetensområdet. Målet är att barn och ungdomar utifrån sina förutsättningar uppnår bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö. Lärstöd ska med sina olika kompetenser ge stöd och råd i arbetet med att öka tillgängligheten och skapa goda lärmiljöer som främjar barn och elevers lärande, utveckling och hälsa. Genom kommunövergripande samverkan bidrar Lärstöd till utvecklingsarbete som säkerställer samsyn och likvärdighet i förskolor och skolor i kommunen. Inom enheten finns specialpedagoger, skolläkare, skolpsykolog, skolnärvaroteam, verksamhetschef för EMI, samt chef för ungdomsmottagningen. Inom Lärstöd finns specialpedagogiskt centrum (SPEC Danderyd) med två utvecklare/specialpedagoger som arbetar mot förskola, skola och gymnasium.

Arbetsuppgifter

Vi söker en utvecklingsinriktad utvecklare/specialpedagog till Spec Danderyd inom den nyskapade enheten Lärstöd som bygger upp ett verksamhetsstöd i framkant. Som utvecklare/specialpedagog på SPEC Danderyd kommer uppdraget främst vara konsultativt och handledande gentemot skolornas specialpedagoger/speciallärare och rektorer samt till olika funktioner i förvaltningen. I tjänsten ingår samordningen av kommunens plan för läsutveckling, specialpedagogiskt nätverk för skolorna och ansvar för kommunens Skoldatateksverksamhet. Insatserna riktar sig till både kommunala och fristående skol- och gymnasieverksamheter och har ett förebyggande och inkluderande fokus. SPEC Danderyd arbetar enligt Specialpedagogiska skolmyndighetens struktur för pedagogisk tillgänglighet. På Lärstöd kommer du att samverka med övriga professioner i det kommunövergripande stödet och utvecklandet av det främjande och förebyggande arbetet. Du kommer vid behov granska underlag inför beslutet om mottagande i särskola samt bereda och bedöma ansökningar av verksamhetsstöd och tilläggsbelopp. Du kommer även leda utvecklingsarbete för att öka samsyn och likvärdighet i den specialpedagogiska verksamheten ute på skolorna. Exempel på arbetsuppgifter: • Specialpedagogisk handledning av elevhälsoteam och skolledning samt specialpedagogiska utbildningsinsatser för pedagogisk personal på skolorna. • Utveckling av kommungemensamma riktlinjer kring anpassningar och stöd i skolan • Stöd för kring kommungemensamma alternativa lärverktyg (inlästa läromedel och talsyntes) samt ansvar för kommunens skoldatatek • Samordning av kommunens läsdiagnosplan • Samordning av specialpedagogiskt nätverk för skola och gymnasium

Kvalifikationer

Du har ett lösningsfokuserat, inkluderande förhållningssätt och vet hur lärmiljöer och skolorganisationer kan struktureras för att bemöta elevernas varierande behov. Det är viktigt att du har goda kunskaper i anpassningar, alternativa lärverktyg och assisterande tekniker. Du är kvalitetsmedveten, har ett strukturerat arbetssätt och har god förmåga att både på egen hand och i ett team driva arbetet framåt. Som person är du utåtriktad med utvecklad ansvarskänsla och initiativförmåga. Du är trygg i att kommunicera, skapa goda relationer och har ett lyhört och förtroendeingivande förhållningssätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi vill att du: • är legitimerad grundskole- eller gymnasielärare och har specialpedagogexamen • är väl insatt i skolans uppdrag och styrdokument • har erfarenhet av att handleda och ge råd kring specialpedagogiska frågeställningar • har kunskap om inkluderande och tillgängliga lärmiljöer • har kunskap om skolutvecklingsarbete inom språk-, läs- och skrivutveckling • har goda kunskaper om anpassningar, alternativa lärverktyg och assisterande tekniker • har god samarbets- och kommunikativ förmåga • har god formaga att uttrycka dig i tal och skrift • kan planera, organisera och prioritera Det är meriterande om du: • har erfarenhet av olika skolformer • har erfarenhet av elevhälsoarbete • tydlig förankring i aktuell forskning

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Tjänsten är en semestertjänst
Löneform: Månadslön
Varaktighet: Tillsvidare
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse
Antal platser: 1

Ansökan

Sök tjänsten här (via www.offentligajobb.se) Senaste ansökningsdag: 2018-03-18 Arbetsgivarens referensnummer: A759705

Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många trevliga och kunniga medarbetare. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.danderyd.se. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan. Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju. Varmt välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Kontaktperson(er)

Monika Jädersten, chef Lärstöd E-post: