Skolpsykolog

Danderyd är en vacker grönskande storstadskommun omgiven av vatten och belägen strax norr om Stockholm. Vi är drygt 32 000 invånare och har småstadens fördelar med storstadens möjligheter inom räckhåll. Vi är ca 1750 medarbetare som driver kommunen framåt inom våra olika verksamheter. Vi vill att varje medarbetare ska känna arbetsglädje och stolthet samt genom sitt uppdrag bidra till kommunens utveckling. Lärstöd är en kommunövergripande enhet i Danderyds kommun som finns under Bildnings- och omsorgsförvaltningen. Lärstöds främsta uppdrag är att stödja förskolor och skolor i ett främjande och förebyggande arbete samt driva utvecklingsfrågor inom kompetensområdet. Målet är att barn och ungdomar utifrån sina förutsättningar uppnår bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö. Lärstöd ska med sina olika kompetenser ge stöd och råd i arbetet med att öka tillgängligheten och skapa goda lärmiljöer som främjar barn och elevers lärande, utveckling och hälsa. Genom kommunövergripande samverkan bidrar Lärstöd till utvecklingsarbete som säkerställer samsyn och likvärdighet i förskolor och skolor i kommunen. Inom enheten finns specialpedagoger, skolläkare, skolpsykolog, skolnärvaroteam, verksamhetschef för EMI, samt chef för ungdomsmottagningen.

Arbetsuppgifter

Som psykolog kommer uppdraget vara både konsultativt och operativt. Tjänsten är fördelat på 60% centralt och 40 % på två av kommunens resultatenheter med elever i åldern förskoleklass - Åk 6. På Lärstöd kommer du att samverka med övriga professioner i det kommunövergripande stödet och utvecklandet av det främjande och förebyggande arbetet. Du kommer att ha ett särskilt ansvar för bedömningar och mottagande i särskola samt beredning och bedömning av verksamhetsstöd och tilläggsbelopp. Du kommer även att ha ett kvalitetsledningsansvar vilket innebär att leda utvecklingsarbete och samverkan som säkerhetsställer samsyn och likvärdighet för psykologerna i kommunen. På skolorna ingår du i elevhälsoteamet och arbetet sker i nära samverkan med en tydlig inriktning på ett tvärprofessionellt förhållningssätt. Elevhälsan har ett uppdrag att arbeta hälsofrämjande i syfte att bidra till elevernas möjlighet till lärande. I det arbetet ingår att arbeta med olika nivåer, det vill säga individnivå, gruppnivå och skolnivå, för att bidra till inkluderande och tillgängliga lärmiljöer. Elevhälsans arbete handlar inte enbart om hur stödinsatser kan ske för att elever ska nå målen, utan även om hur anpassningar kan ske för att stimulera de elever som är högpresterande och särbegåvade. I detta medverkar du till att utforma insatser utifrån en helhetsbedömning av elever. Exempel på arbetsuppgifter: · bedömningar av ansökningar för tilläggsbelopp/verksamhetsstöd · mottagande i särskola · stöd till att utveckla inkluderande och tillgänglig lärmiljö · handledning. Konsultation, observationer på individ och gruppnivå · dialog och samverkan med skolledning, pedagoger och vårdnadshavare · utredning samt stöd till elever · dokumentation

Kvalifikationer

Vi söker en utvecklingsinriktad psykolog till en nyskapad enhet som bygger upp ett verksamhetsstöd i framkant. Du har ett lösningsfokuserat, salutogent och inkluderande förhållningssätt med varje elevs bästa i fokus. Som person är du utåtriktad med utvecklad ansvarskänsla, initiativförmåga och personlig mognad. Du är kvalitetsmedveten och har lätt för att anpassa dig till rådande förutsättningar och behov. Det viktigt att du har ett strukturerat arbetssätt och har god förmåga att på egen hand driva arbetet framåt. Du är trygg i att kommunicera och skapa goda relationer. Du är en lagspelare men kan också arbeta självständigt och är prestigelös. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vi vill att du; · är legitimerad psykolog · är väl insatt i skolans uppdrag och styrdokument · ha erfarenhet av särskolebedömningar · ha erfarenhet av utredningar, handledning och konsultation · har erfarenhet av elevhälsoarbete och har arbetat med barn och unga inom skola · har social och kommunikativ förmåga · kan planera, organisera och prioritera · har god förmåga att uttrycka dig i såväl tal som skrift Det är meriterande om du har: · har kunskap om inkluderande och tillgängliga lärmiljöer · tydlig förankring i aktuell forskning Anställningsintervjuer kan komma att påbörjas innan rekryteringstidens utgång.

Anställning

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid
Löneform: Månadslön
Varaktighet: Tillsvidare
Tillträde: Tillträde sker efter överenskommelse
Antal platser: 1

Ansökan

Sök tjänsten här (via www.offentligajobb.se) Senaste ansökningsdag: 2018-03-18 Arbetsgivarens referensnummer: A759167

Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många trevliga och kunniga medarbetare. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.danderyd.se. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan. Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju. Varmt välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Kontaktperson(er)

Monika Jädersten, chef Lärstöd E-post:

Åsa Strand, rektor Enebybergs skola E-post: