Tillfällig webbplats för Danderyds kommun

Vår ordinarie webbplats kan inte nås för tillfället. Det beror på att kommunikationen med kommunens webbserver har brutits. Vi arbetar med problemet och ber dig att försöka nå hemsidan igen om en stund.

Här nedan finner du aktuella kontaktuppgifter till kommunens olika avdelningar och funktioner samt andra viktiga telefonnummer.

Danderyds kommun
Djursholms slott, 08-568 910 00 (växel)
Box 66, 182 05 Djursholm 08-568 910 19 (fax)

Besöksadress
Djursholms slott Ordinarie öppettider:
Banérvägen 6, Djursholm vardagar 8-16.40

Kommunens servicecenter
Information Danderyd 08-568 912 60
Postadress: Box 74, info@danderyd.se
182 11 Danderyd

Kommunledningskontoret
Kommunkansliet 08-568 910 00 (växel)
Djursholms slott 08-568 910 01 (fax)
kommunen@danderyd.se

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Mörby centrum, anmälan i receptionen plan 4 08-568 910 00 (växel)
08-568 912 43 (fax)
miljo.stadsbyggnad@danderyd.se

Produktionskontoret
Djursholms slott (östra flygeln) 08-568 910 00 (växel)
produktionskontoret@danderyd.se

Socialkontoret
Mörby centrum, plan 6, hiss nr 13 (stora glashissen) 08-568 910 00 (växel)
08-568 911 04 (fax)
socialkontor@danderyd.se

Tekniska kontoret
Mörby centrum plan 7, anmälan i receptionen plan 4 08-568 910 00 (växel)
tekniska.kontoret@danderyd.se 08-568 912 80
08-568 912 01 (fax)

Utbildnings- och kulturkontoret
Djursholms slott (västra flygeln) 08-568 910 00 (växel)
utbildnings.kulturkontor@danderyd.se

Överförmyndarexpedition
Djursholms slott 08-568 910 15
overformyndaren@danderyd.se 08-568 910 00 (växel)
08-568 912 01 (fax)

Presskontakt
Kommunikationsavdelningen 0738-07 00 20

E-postadress till enskild tjänsteman:
fornamn.efternamn@danderyd.se
E-postadress till skolpersonal:
fornamn.efternamn@edu.danderyd.se

Externa webbsidor:
Schoolsoft
För personal, elev eller vårdnadshavare.
https://danderyd.schoolsoft.se/danderyd/jsp/Login.jsp

Danderyd24
För dig som ska välja förskola, skola, pedagogisk omsorg samt fritidshem och annan hemvist för ditt barn.
https://www.new.danderyd24.se/danderydpub/login.htm

I nödsituation
SOS Alarm: 112

Storstockholms brandförsvar:
Journummer 08-729 99 01

Sjukvårdsupplysning:
Vårdguiden 1177 1177

Svevia
Kommunens VA-driftentreprenör 08-568 912 90
Telefontid, vardagar: 7-16
Akut felanmälan på övriga tider 08-768 03 11