Författningssamling

I författningssamlingen hittar ni de föreskrifter och kommunala avgifter som kommunen har beslutat med stöd av lag. Föreskrifterna och avgifterna är bindande för myndigheter, företag och enskilda och beslutas av kommunfullmäktige.

Kommunens föreskrifter och avgifter

Föreskrifter
Allmänna bestämmelser om vatten och avlopp ABVA
Avfallsplan
Föreskrifter om avfallshantering
Lokal ordningsstadga
Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter 2012
Lokala trafikföreskrifter
Tillägg- Tillstånd för installation av bergvärmepump
Avgifter
Avgifter barnomsorg 2017
Avfallstaxa från 1 januari 2017 Visa information

Avfallstaxan gäller från och med 1 januari 2017.

Taxa för verksamhet inom strålskyddslagens område
Taxa för miljö och hälsa Visa information

Följande avgifter gäller för 2017:

  • 1149 kr/timme för tillsyn enligt miljöbalken
Taxa för livsmedelskontroll Visa information

Följande avgifter gäller för 2017:

  • 1290 kr/timme för planerad kontroll enligt livsmedelslagstiftningen
  • 1140 kr/timme för registrering av livsmedelsverksamheter
  • 1140 kr/timme för extra offentlig kontroll av livsmedelsverksamheter

Mer information om kommunens avgifter för livsmedelskontroll

Avgifter för avskrift eller kopia av allmän handling
VA-taxa 2015 Visa information
Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Författningssamling

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.