Fastighetsnämnden - handlingar och protokoll

Alla dokument är granskade enligt personuppgiftslagen, PUL. Ibland har vissa uppgifter strukits. Det kan också hända att en handling inte läggs ut alls.

Sök handlingar och protokoll från nämndens sammanträden

Nämndens sammanträdesdatum

Kontakta förvaltningens registrator om du är intresserad av handlingar utöver de publicerade: