Byggnadsnämnden - handlingar och protokoll

Innan nämndens sammanträde publiceras kallelse och handlingar. Protokollet publiceras när det är justerat. Alla dokument är granskade enligt personuppgiftslagen (PUL). Ibland har vissa uppgifter strukits. Det kan också hända att en handling inte läggs ut alls.

Kallelser, handlingar och protokoll finns här: