Kommunstyrelsens arbetsutskott

Efter sammanträdet publiceras protokollet när det är justerat.

Protokoll från 2011 till och med kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 15 maj 2017 finns under länkarna nedan.

Från och med kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 19 juni 2017 publiceras protokollen i ett nytt system, se instruktion nedan:

  • Öppna länken 2017
  • Öppna fliken Nämnder och styrelser (högst upp, mitten av sidan)
  • Öppna länken Kommunstyrelsens arbetsutskott
  • Välj det mötesdatum som du är intresserad av. Där finns det justerade protokollet.

2017