Ekonomi och budget

Många olika faktorer påverkar kommunens ekonomi. Vid kommunfullmäktiges budgetsammanträde i november beslutas vad olika verksamheter får kosta kommande år och vilka satsningar som ska göras.

Inkomster

Den största inkomstkällan är kommunalskatten. De avgifter du som nyttjare av olika tjänster betalar för är till exempel vatten och avlopp, barnomsorg, hemtjänst, plats på äldreboende och bygglov. Kommunen får också statsbidrag.

Utgifter

Den största utgiften för kommunen är det vi betalar till skatteutjämningssystemet. Skola samt äldre- och handikappomsorg är andra stora utgiftsposter, följt av barnomsorg.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Ekonomi och budget

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.