Öppna data på danderyd.se

Öppna data är i korthet information från offentlig organisation som gjorts tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända, skapa tjänster och distribuera utan andra förbehåll än källangivelse och vidarelicensiering.

Vad som är Öppna data regleras i PSI- (Public Sector Information) och Inspire-direktiven från EU som också införts i svensk lagstiftning. Sverige införde 2010 lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Lagen syftar till att underlätta enskildas användning av handlingar som tillhandahålls av offentliga organisationer.

Jämföra kommuner

På Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) webbplats finns tjänsten Öppna jämförelser. Tjänsten hjälper dig att jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom olika kommunala verksamheter.

Öppna jämförelser

I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) kan du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Med över 2000 nyckeltal får du underlag för analyser och jämförelser.

Kommun- och landstingsdatabasen - Kolada

 
Kontaktperson för mer information

Agneta Sjöberg, kvalitetschef Danderyds kommun

Telefon: 08-568 910 08

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Öppna data på danderyd.se

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.