Kvalitetsutveckling omsorg och socialt stöd

Socialkontorets mål är att hålla en god kvalitet på verksamheten inom socialkontoret i Danderyds kommun. Därför är socialkontoret angeläget om att få ta del av dina förslag och synpunkter som rör de verksamheter som vi ansvarar för.

Jämförelser och utvärderingar

Socialkontoret ansvarar för:

  • Äldre- och funktionshinderomsorg
  • Individ- och familjeomsorg

Du kan lämna dina förslag och synpunkter direkt till enhetschefen på den verksamhet som berörs.

Du kan också lämna dina förslag eller synpunkter till Socialkontoret på följande sätt

  • Genom att e-posta dina förslag och synpunkter till socialkontorets kvalitetsutvecklare. E-postadressen är
    Du kan vara anonym, men tänk då på att vi inte kan kontakta dig.
    Ange mejladress om du vill ha svar på ditt ärende.
  • Genom att ringa socialkontoret och lämna dina synpunkter och förslag till en handläggare.
  • Om du har synpunkter på eller är missnöjd med ett beslut som du har fått ska du vända dig till din socialsekreterare eller biståndshandläggare.
Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Kvalitetsutveckling omsorg och socialt stöd

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.