Anslag/bevis: Socialutskottet 2018-02-01

Organ

Socialutskottet

Sammanträdesdatum

2018-02-01

Paragrafer

20

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-01

Datum då anslaget tas ned

2018-02-26

Förvaringsplats för protokollet

Socialkontoret, Mörby centrum

Sekreterare

Linda Strimer

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Anslag/bevis: Socialutskottet 2018-02-01

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.