Anslag/bevis: Protokoll Socialnämnden 2018-03-07

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2018-03-07

Paragrafer

15-16

Datum då anslaget sätts upp

2018-03-08

Datum då anslaget tas ned

2018-04-03

Förvaringsplats för protokollet

Socialkontoret, Mörby centrum

Sekreterare

Linda Strimer

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Anslag/bevis: Protokoll Socialnämnden 2018-03-07

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.