Anslag/bevis: Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2018-03-06

Organ

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-03-06

Paragrafer

§ 9-19

Datum då anslaget sätts upp

2018-03-12

Datum då anslaget tas ned

2018-04-04

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Mörby centrum

Sekreterare

Elina Peronius

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Anslag/bevis: Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2018-03-06

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.