Anslag/bevis protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-06

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-06

Sammanträdesdatum

2018-03-06

Paragrafer

§§ 12-13

Datum då anslaget sätts upp

2018-03-14

Datum då anslaget tas ned

2018-04-05

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, Djursholms slott

Sekreterare

Magnus Blomdahl

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Anslag/bevis protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-03-06

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.