Anslag/bevis: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-29

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-01-29

Paragrafer

§ 1-5

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-06

Datum då anslaget tas ned

2018-02-28

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, Djursholms Slott

Sekreterare

Magnus Blomdahl

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Anslag/bevis: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-01-29

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.