Anslag/bevis: valnämnden, 2018-03-06

Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2018-03-06

Paragrafer

1-9

Datum då anslaget sätts upp

2018-03-09

Datum då anslaget tas ned

2018-04-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret, Djursholms slott

Sekreterare

Samuel Larsson

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Anslag/bevis: valnämnden, 2018-03-06

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.