Anslag/bevis: Kommunfullmäktige 2018-02-05

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-02-05

Paragrafer

§ 1-13

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-12

Datum då anslaget tas ned

2018-03-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret, Djursholms slott

Sekreterare

Johan Lindberg

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Anslag/bevis: Kommunfullmäktige 2018-02-05

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.