Anslag/bevis: Byggnadsnämnden 2018-01-31

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-01-31

Paragrafer

1-11

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-09

Datum då anslaget tas ned

2018-03-05

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och stadsbyggnadskontoret, Mörby centrum

Sekreterare

Elina Peronius

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Anslag/bevis: Byggnadsnämnden 2018-01-31

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.