Kommunens anslagstavla

På Danderyds kommuns anslagstavla publicerar vi tillkännagivanden och kungörelser. Anslagstavlan ska även innehålla upplysningar om hur beslut kan överklagas.

Läs mer om att överklaga kommunala beslut

Tillkännagivanden, kungörelser med mera
Anslagsbevis protokoll
Anslagsbevis protokoll

På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden om

  • fullmäktiges sammanträden
  • justerade (underskrivna) protokoll
  • delegationsbeslut som inte ska anmälas till nämnd.

Anslag/bevis av protokoll

Senast två dagar efter att ett protokoll har justerats ska justeringen tillkännages på anslagstavlan. Av tillkännagivandet ska det framgå var protokollet finns tillgängligt samt vilken dag det har tillkännagetts. Tiden för överklagande av beslut räknas från och med att tillkännagivandet skett på anslagstavlan. Tillkännagivandet ska sitta kvar på anslagstavlan under hela överklagandetiden.

Kungörelse kommunfullmäktige

En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten om tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Kommunens anslagstavla

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.