Kommunstyrelsen

Alla dokument är granskade enligt personuppgiftslagen (PUL). Ibland har vissa uppgifter strukits. Det kan också hända att en handling inte läggs ut alls.

En vecka innan en nämnd sammanträder ska en kallelse publiceras. Kallelsen består av en lista över de ärenden som nämnden ska besluta om och handlingar som innehåller information i respektive ärende. Kallelserna publiceras på Danderyds kommuns sammanträdesportal Meetingsplus. Här finns även de protokoll som förs under sammanträdena.

Besök vår sammanträdesportal Meetingsplus

Sök handlingar och protokoll från kommunstyrelsens sammanträden

Kommunstyrelsens sammanträdesdatum

Är du intresserad av någon handling utöver de publicerade, går det bra att kontakta .