Kommunfullmäktige

Alla dokument är granskade enligt personuppgiftslagen (PUL). Ibland har vissa uppgifter strukits. Det kan också hända att en handling inte läggs ut alls.

En vecka innan en nämnd sammanträder ska en kallelse publiceras. Kallelsen består av en lista över de ärenden som nämnden ska besluta om och handlingar som innehåller information i respektive ärende. Kallelserna publiceras på Danderyds kommuns sammanträdesportal Meetingsplus. Här finns även de protokoll som förs under sammanträdena.

Protokoll och dagordning som är äldre än april 2017 finns publicerade nedan.

Underlag till kommunfullmäktiges sammanträden finns tillgängliga under kommunstyrelsen.

Sök handlingar och protokoll från kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträdesdatum

Lyssna på kommunfullmäktiges möten

Är du intresserad av någon handling utöver de publicerade, går det bra att kontakta .

Protokoll och dagordning för kommunfullmäktigemöten: