Beslut och protokoll

Beslut som tas i fullmäktige, kommunstyrelse, utskott och nämnder ska redovisas i protokoll. Ett protokoll ska alltid innehålla en redogörelse för ärendet, förslag och yrkanden, fattade beslut samt uppgifter om vilka ledamöter som varit närvarande.

Protokollet är en allmän handling och därmed tillgänglig för alla. Allmänheten får veta att ett protokoll är justerat och klart genom att det anslås på kommunens officiella anslagstavla i entrén på Djursholms slott.

Protokoll, kallelser och vissa handlingar från kommunfullmäktige, kommunstyelsen, utskotten och nämnderna finns också publicerade här på kommunens webbplats.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Beslut och protokoll

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.