Läsårstider och ledigheter i gymnasieskolan

Här finns läsårstider för Danderyds gymnasium. De fristående skolorna brukar följa samma tider.

Höstterminen 2017

Terminens första dag: 15 augusti upprop åk 1

Terminens första dag: 17 augusti upprop åk 2-3

Undervisningen startar: 18 augusti

Höstlov: 30 oktober - 3 november (vecka 44)
Terminens sista dag: 21 december

Vårterminen 2018

Terminens första dag: 9 januari
Sportlov: 26 februari - 2 mars (vecka 9)
Påsklov: 30 mars - 6 april (vecka 14)
Lov: 30 april och 1 maj
Lov: 10 - 11 maj (Kristi himmelsfärd)
Lov: 6 juni (Sveriges nationaldag)

Terminens sista dag: 13 juni

 

Därutöver väljer enheterna själva två valfria studiedagar under läsåret.

Provdatum för nationella prov läsåret 2017-2018

Provdatum för kursprov i gymnasieskolan

Höstterminen 2018

Terminens första dag: 20 augusti upprop åk 1

Terminens första dag: 22 augusti upprop åk 2-3

Undervisningen startar: 23 augusti

Höstlov: 29 oktober - 2 november (vecka 44)
Terminens sista dag: 21 december

Vårterminen 2019

Terminens första dag: 8 januari
Sportlov: 25 februari - 1 mars (vecka 9)
Påsklov: 15 april - 18 april (vecka 16)
Lov: 1 maj
Lov: 30 - 31 maj (Kristi himmelsfärd)
Lov: 6 - 7 juni (Sveriges nationaldag)

Terminens sista dag: 12 juni

 

Ansökan om ledighet

De kommunala skolorna i Danderyd har en gemensam blankett för ansökan om ledighet från skolarbete. Ansökan ska undertecknas av båda vårdnadshavarna och skickas in till skolan i god tid före den planerade ledigheten.

Ansökan om ledighet från skolarbete

De fristående skolorna har andra rutiner, kontakta skolan direkt.

Gymnasiestudier utomlands

Elever som vill genomföra sin gymnasieutbildning utomlands kan flytta med sin skolpeng om följande regler uppfylls:

  1. Eleven är folkbokförd i Danderyd under hela studietiden utomlands.
  2. Minst en av elevens vårdnadshavare är folkbokförd och stadigvarande vistas i Danderyd, såvida inte tidsbegränsat arbete eller studier utomlands föranleder annat.
  3. Studierna utomlands måste omfatta minst en termin enligt den svenska skollagens bestämmelser om lärotider eller minst sex månader.
  4. Ersättning kan utgå till svensk utlandsskola som är godkänd av Skolinspektionen eller gymnasieskola som erbjuder International Baccalaureate och är auktoriserad av stiftelsen International Baccalaureate. För studier vid annat lärosäte ska eleven kunna styrka via Universitets- och högskolerådet (UHR) att utbildningen ger behörighet för studier vid svensk högskola/universitet. Det slutliga beslutet fattas av Bildnings- och omsorgsförvaltningen.
  5. Ersättningens storlek är högst aktuell skolpeng i Danderyd. De sökande ska redovisa om statsbidrag utbetalas för eleven och om arbetsgivaren betalar för utbildningen. Ersättningens storlek ska då avräknas så att den täcker mellanskillnaden.

Regler för skolpeng utomlands

Ansökan om gymnasiestudier utomlands med skolpeng

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Läsårstider och ledigheter i gymnasieskolan

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.