Grundskola

Barn som springer
I Danderyds kommun finns grundskolor, både kommunala och fristående, för barn mellan 6 och 16 år. Allmän skolplikt gäller från sju års ålder men ditt barn kan börja i förskoleklass när det är sex år. Schoolsoft är ett internetbaserat informationssystem som underlättar kommunikationen mellan skolan och föräldrarna. Alla kommunala grundskolor i Danderyds kommun har idag Schoolsoft.

Du som förälder väljer den skola som passar er bäst oavsett om det är en kommunal eller en fristående verksamhet. Det gäller även för den frivilliga skolformen från sex år. 

Ansök om plats i grundskola

E-tjänst för ansökan om grundskoleplats

Schoolsoft

Schoolsoft är ett internetbaserat informationssystem som underlättar kommunikationen mellan skolan och föräldrarna. Alla kommunala grundskolor i Danderyds kommun har idag Schoolsoft.

Föräldrar som har barn i skolan kan söka information som berör just dem, dygnet runt. Programmet är helt webbaserat och kan användas överallt där det finns internetuppkoppling.

Vid inloggningsproblem kontakta er skola.

Logga in på Schoolsoft

Schoolsoft

Förskoleklass

Höstterminen det år barnet fyller sex år kan det börja i förskoleklass. Förskoleklass är en frivllig skolform som ingår i det offentliga skolväsendet och har en gemensam läroplan med grundskolan, Lgr 11. Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Verksamheten är avgiftsfri och omfattar minst tre timmar per dag. 

Grundskola

Grundskolorna i kommunen har olika pedagogiska inriktningar. Vid tre av skolorna finns särskolor.

Fritidshem

Fritidshem kompletterar utbildningen i förskoleklass och i grundskola. Verksamheten finns ofta i skolan och är då samordnad när det gäller personal och pedagogisk verksamhet. Fritidshemmen ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshemmet har en gemensam läroplan med grundskolan, Lgr 11. Elever måsta vara inskrivna vid fritidshemmet för att få ta del av verksamheten.

Fritidshem är till för elever i förskoleklass och i grundskola till och med vårterminen det år de fyller 13 år. Elever kan vistas här både före och efter skolan. Från och med höstterminen det år då eleven fyller tio år kan kommunen i stället för fritidshem erbjuda öppen fritidsverksamhet.

Som regel är fritidshemmen öppna mellan kl. 07:30 och kl. 17:30.

Avgrifter barnomsorg (fritidshem) 2017

Blankett för inkomstuppgift

Du ansöker om eller säger upp din plats på fritidshem via Danderyds e-tjänst förskola och skola.

Manual för uppsägning av fritidsplats

Omsorg då förskola eller fritidshem inte erbjuds

Föräldrar i Danderyds kommun som har barn mellan 1 år och 13 år kan efter prövning beviljas omsorg på tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Det krävs att det rör sig om ett regelbundet och kontinuerligt omsorgsbehov. Dessutom krävs att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Ansökan görs på särskild blankett. En noggrann prövning av omsorgsbehovet görs i varje enskilt fall av utbildnings- och kulturkontoret.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Grundskola

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.