Grundskola

Barn som springer
I Danderyds kommun finns grundskolor, både kommunala och fristående, för barn mellan 6 och 16 år. Allmän skolplikt gäller från sju års ålder men ditt barn kan börja i förskoleklass när det är sex år.

Du som förälder väljer den skola som passar er bäst oavsett om det är en kommunal eller en fristående verksamhet. Det gäller även för den frivilliga skolformen förskoleklass från sex år. 

Grundskolor i kommunen

Hitta grundskola

Ansök om plats i grundskola

Ansök om grundskoleplats

Hitta och jämför grundskola

E-tjänst: Hitta och jämför grundskola

Förskoleklass

Höstterminen det år barnet fyller sex år kan det börja i förskoleklass. Förskoleklass är en frivllig skolform som ingår i det offentliga skolväsendet och har en gemensam läroplan med grundskolan, Lgr 11. Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Verksamheten är avgiftsfri och omfattar minst tre timmar per dag. 

Grundskola

Grundskolorna i kommunen har olika pedagogiska inriktningar. Vid tre av skolorna finns särskolor.

Schoolsoft

Alla kommunala grundskolor i Danderyds kommun använder it-stödet Schoolsoft.

SchoolSoft förenklar kommunikationen mellan hem och skola genom att ge elever och föräldrar tillgång till all information som berör just dem, dygnet runt. Programmet är helt webbaserat och finns även som app.

Logga in på Schoolsoft

Vid inloggningsproblem eller om du inte har några inloggningsuppgifter; kontakta din skola.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Grundskola

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.