Särskilt stöd och vårdnadsbidrag

Alla barn har rätt att utvecklas efter sina egna förutsättningar. Därför kan det ibland finnas behov av att man utreder om ett barn har behov av ett särskilt stöd.

Inför placering i förskola eller pedagogisk omsorg finns möjlighet för föräldrar att rådgöra med kommunens förskoleexpert. Barn som behöver plats på grund av särskilda behov ges också förtur till barnomsorgsplats.

Handlingsplan upprättas

Alla barn har rätt att utvecklas efter sina egna förutsättningar. När personal inom förskolan eller barnets föräldrar märker att särskild uppmärksamhet behöver riktas mot barnet för att stödja det i utvecklingen, ska en handlingsplan upprättas. I handlingsplanen framgår barnets styrkor som en grund för vilket stöd barnet behöver för sin utveckling. Planen följs upp kontinuerligt och revideras vid behov. 

Mer resurser till förskolan

Bedömer förskolan att man behöver mer resurser för att stödja barnet, kan förskolan ansöka om det  på utbildnings- och kulturkontoret. Vårdnadshavaren ska då givetvis samtycka till det. Förskolans handlingsplan är bedömningsgrund för beviljande av tilläggsbelopp. 

Speciell handledning till personal

Förskolan kan också söka stöd i form av handledning till personalen för att öka kompetensen att möta barn med särskilda behov. Hos SPEC Danderyd kan personal bland annat få utbildning och handledning i arbetet med barn och elever i behov av särskilt stöd.

SPEC Danderyd 

Nya regler för vårdnadsbidrag

Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag upphör att gälla vid utgången av januari månad 2016. Beslutet fattades av riksdagen den 18 november som antog regeringens proposition.

Nya beslut om vårdnadsbidraget kan inte fattas för en bidragsperiod som inleds den 1 februari 2016 eller därefter.

Beslut om vårdnadsbidrag som fattades före 31 januari löper beslutsperioden ut. Beviljade vårdnadsbidrag gäller fram till och med månaden innan barnet fyller tre år. Vårdnadshavarna kan dock välja att avbryta det om till exempel barnet ska börja i förskolan.

Du som bor i Danderyd och redan har beviljats vårdnadsbidrag omfattas alltså inte av de nya reglerna. Mer information finns på SKL:s webb:

Regler om vårdnadsbidrag

Uppsägning av vårdnadsbidrag

Blankett - uppsägning av vårdnadsbidrag

Kontakt

Behöver du diskutera ditt barns behov av särskilt stöd inom barnomsorgen, kontakta Bildnings- och omsorgsförvaltningen:

Telefon 08-568 910 77

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Särskilt stöd och vårdnadsbidrag

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.