Avgifter och köregler

Alla barn från 1 till 5 år har enligt lag rätt till förskola eller pedagogisk omsorg om båda föräldrarna arbetar, studerar eller är aktivt arbetssökande. I Danderyds kommun söker du plats vid den verksamhet som passar er bäst. Den 1 januari 2018 höjs maxtaxan för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Reglerna gäller oavsett om verksamheten är kommunal eller fristående. 

Avgifter från januari 2018

Skolverket har beslutat att höja maxtaxan för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Förändringarna innebär att, avgiften höjs för de makar/sammanboende som gemensamt har en bruttoinkomst på 46 080 kronor eller mer i månaden, före skatt.

Den 1 januari 2018 blir den högsta maxtaxan för en förskoleplats 1 382 kronor i månaden för det första barnet, 922 kronor i månaden för det andra barnet och 461 kronor i månaden för det tredje barnet.

Avgiften för förskola beräknas på tolv månader om året. Det kan ses som ett löpande abonnemang, vilket innebär att ni måste betala avgift oavsett om barnet har ledigt eller befinner sig på förskolan.

Beräkna din avgift 2018 (Excel)

Avgifter för barnomsorg 2018

Blankett för inkomstuppgift 2018

Kort om maxtaxan

Den avgift som vårdnadshavare betalar för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem regleras i Förordning (2001:160): 

Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet

Förordningen har ändrats så att inkomsttaket indexerats, vilket med stor sannolikhet innebär att avgifterna och den maximala avgiftsnivån kommer att höjas varje år. Beslut om nya avgifter kommer att fattas varje år.

Inkomsttak (avser makars/sammanboendes inkomst före skatt) för maxtaxa 2018 är 46 080 kronor före skatt.

Platsgaranti inom fyra månader

Skollagen reglerar hur kommunen ska erbjuda barnomsorg. Kommunen har fyra månader på sig, efter att du ställt ditt barn i kö, att erbjuda en plats. För mer information om de nationella reglerna kring platshantering hänvisar vi till Skollagens 8 kap. 14 §.

Förstahandsval och förtur

Målet är att alla ska få sitt förstahandsval om barnomsorg tillgodosett. Men är det fler sökande till en förskola än vad det finns platser sker en prioritering. Till exempel kan förtur ges till barn som har syskon i en verksamhet. Barn som bor i andra kommuner kan i mån av plats få en placering i Danderyd.

Öppettider

Förskolorna har som regel öppet vardagar under hela året mellan kl. 7:30 och kl. 17:30. Öppettiderna kan justeras något utifrån föräldrars behov.  

Inom den pedagogiska omsorgen ska öppettiderna anpassas efter föräldrars behov. Verksamheten erbjuds alla vardagar under hela året.

Säga upp plats

Om du vill säga upp ditt barns plats ska du göra det minst en månad före den dag ditt barn ska sluta. Under uppsägningstiden betalar du avgift som vanligt oavsett om ditt barn nyttjar platsen eller inte.

Vill du säga upp platsen redan innan ditt barn har börjat i förskolan gäller en månads uppsägning räknat från dagen då uppsägningen sker.

Betala via autogiro

Blankett autogiro 

Elektronisk faktura

Anmäl till din bank om du vill ha e-faktura.

Danderyds Kommun kan skicka elektroniska fakturor till följande banker: Swedbank, Nordea, SEB, Handelsbanken, Östgöta Enskilda Bank, Provinsbankerna och Skandiabanken.

Köregler

Danderyds kommun erbjuder plats på förskola och pedagogisk omsorg utifrån kötid. Kötiden utgår från ansökningsdatum. Vårdnadshavare kan ansöka om plats tidigast den dag barnet fått ett personnummer.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är en månad.

Föräldraledighet

Från och med 1 januari 2017 är placeringstiden till föräldraledigas barn som är 4 och 5 år (från och med vecka 33 det år de fyller 4 år) 30 timmar per vecka under skolterminen inklusive höstlov.

Yngre barn (1-3 år samt 4 åringar till och med vecka 32) till föräldralediga till har rätt till plats i förskola eller pedagogisk omsorg 24 timmar per vecka under skolterminen inklusive höstlov.

Här kan du ta del av villkoren i sin helhet:

Villkor för barn och vårdnadshavare till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Villkor för utförare att bedriva förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Avgifter och köregler

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.