Öppna förskolor

Norra Åsgårds förskola
Värme - Trivsel - Tillgänglighet - Gemenskap - Stöd - Stimulans - Erfarenhet - Kunskap

Öppna förskolan är en mötesplats för hemmavarande föräldrar och barn mellan 0 och 5 år. Verksamheten är avgiftsfri och utformas efter besökarnas behov. Här arbetar utbildade förskollärare som kan ge råd och stöd i ditt föräldraskap och information om andra kommunala verksamheter. Här finns plats för samtal, lek och skapande.

Varje dag har vi en sång- och rytmikstund kl.10.30 ca förutom babyrytmiken i Stocksund på torsdagar som är kl.10.45 ca. Våra aktiviteter syftar till att stärka den viktiga anknytningen mellan förälder och barn och stimulerar barnets språkutveckling och nyfikenhet.

För närvarande erbjuder vi fotografering och hjärt-lungräddning (HLR) och ett par gånger om året anordnar vi gemensamma utflykter. Vi ordnar även uteaktiviteter med möjlighet till korvgrillning. Mer information om det och eventuell anmälan finns på respektive öppen förskola.

I vår kommer vi fortsätta att förlägga en del av vår verksamhet ute under två fredagar med inspiration från friluftsfrämjandets öppna skogsgläntan. Vi kommer att vara vid Ekebysjön vid lilla stugan som vi även har tillgång till och där det finns toalett och micro.

Datum för vårterminen 2018: 23/3 och 25/5 kl.9-12, sångsamling kl.10. Medtag egen matsäck, det finns möjlighet att grilla. Vi kommer att vara ute oavsett väder.

Gemensam information och aktiviteter vårterminen 2018:

  • Öppettider: Måndag 8/1 -
  • Onsdag 25/4: Stängt för utbildning.
  • Fredag 27/4: Alla öppna förskolor hälsar våren välkommen på Danderyds öppna förskola. Sångsamling kl.10.30, korvgrillning och tårta. Medtag korv, välkomna!
  • Fredag 11/5: Stängt (klämfredag).
  • Fredag 1/6: Gemensam utflykt för alla öppna förskolor till Stora skuggans 4H- gård. Samling från kl.9, gemensam sångsamling på ängen framför parkeringen kl.10. Medtag gärna något att sitta på, picknick om man vill, det finns även ett café som är öppet, välkomna!

Danderyds öppna förskola 

Slånbärsvägen 1, 182 36 Danderyd
Telefon: 08-755 35 54
Förskollärare: Gudrun Hollander

Öppettider
Måndag 9-12, alla åldrar
Tisdag 13-16, ojämna veckor även öppet 9-12, 0-2 år 
Onsdag 9-12, babycafé 0-12 månader
Torsdag 9-12, alla åldrar och internationell grupp
Fredag 9-12, alla åldrar

Tisdag 27/2: endast öppet fm 9-12 (sportlov).

Fotografering: Måndag 14/5.

HLR: Måndag 21/5 kl.18.30-20.00. Anmälan görs direkt till Charlotte via sms på mobilnummer: 076-1627676. Pris 350:-/person.

Stocksunds öppna förskola 

Stockholmsvägen 45 C, 182 75 Stocksund
Mobil: 0730-78 34 82
Förskollärare: Margareta Mellström och Carin Öhrstedt 

Öppettider
Måndag 9-13, alla åldrar
Onsdag 9-14.30, 0-2 år
Torsdag 10-13, babycafé & babyrytmik 0-10 månader
Fredag 9-13, alla åldrar

Fotografering: Fredag den 20/4. Tid bokas på öppna förskolan.

HLR: Tisdag den 27/3 kl.18.30-20.00. Anmälan görs direkt via sms till Charlotte på mobilnummer: 076-1627676. Pris: 350:-/person.

Träffpunkt Enebyberg

Eneby torg, Alvägen 20B, 182 04 Enebyberg
Telefon: 08-568 919 29
Förskollärare: Eva Lehmann

Mer om Öppna förskolan på Träffpunkt Enebybergs hemsida

Öppettider
Måndag 11.30-14.30, babycafé 0-12 månader
Tisdag 9-12, alla åldrar
Onsdag 9-12, alla åldrar
Torsdag 9-12, alla åldrar
Fredag 9-12, alla åldrar

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Öppna förskolor

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.